เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า : พระโขนง กทม.

แสดงความคิดเห็น

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า จำนวน 4 อัตรา

รายละเอียดงาน

- รวบรวมข้อร้องเรียนทุกประเภท ทุกช่องทาง จัดทำรายงานประจำเดือน

- รวบรวมองค์ความรู้และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เกี่ยวข้อง

- ติดตามแก้ไขปัญหา และข้อซักถามให้ยุติโดยเน้นภาพลักษณ์และความพึงพอใจของลูกค้า

- จัดทำประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค

คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 – ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์/บริหาร/การตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถเดินทางได้-กลับ ได้ด้วยตนเอง

สวัสดิการ เบี้ยขยัน ค่ารักษาพยาบาล โบนัสตามผลประกอบการ ค่าทันตกรรม ฯลฯ

ติดต่อ คุณฟ้า โทรศัพท์ 02-335-8510 แฟกซ์ 02-016-3967 อีเมล์ puttiruk@bangchak.co.th

เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ที่มา: "ข้อมูลรับคนพิการทำงาน" ห้องตลาดงานคนพิการ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย (www.tddf.or.th)
วันที่โพสต์: 16/03/2560 เวลา 15:08:51 ดูภาพสไลด์โชว์ เชิญคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า : พระโขนง กทม.

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า จำนวน 4 อัตรา รายละเอียดงาน - รวบรวมข้อร้องเรียนทุกประเภท ทุกช่องทาง จัดทำรายงานประจำเดือน - รวบรวมองค์ความรู้และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เกี่ยวข้อง - ติดตามแก้ไขปัญหา และข้อซักถามให้ยุติโดยเน้นภาพลักษณ์และความพึงพอใจของลูกค้า - จัดทำประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 – ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์/บริหาร/การตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถเดินทางได้-กลับ ได้ด้วยตนเอง สวัสดิการ เบี้ยขยัน ค่ารักษาพยาบาล โบนัสตามผลประกอบการ ค่าทันตกรรม ฯลฯ ติดต่อ คุณฟ้า โทรศัพท์ 02-335-8510 แฟกซ์ 02-016-3967 อีเมล์ puttiruk@bangchak.co.th เรียบเรียงโดย มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...