เชิญคนพิการหญิงทำงาน...ธุรการ : กรุงเทพฯ

บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด ที่อยู่ 224/16-17 ซ.จรัสลาภ ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 ต้องการรับคนพิการหญิงทำงานธุรการ 2 อัตรา ลักษณะงาน ติดต่อประสานงานด้านบริการลูกค้าและหน่วยงานอื่น และงานด้านเอกสาร มีค่าครองชีพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุ โบนัส ตรวจสุขภาพ(ปี) ฯลฯ อายุไม่เกิน 30 ปี จบ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา ใช้MS Office ได้ดี มีความกระตือรือร้น รอบคอบ และมนุษย์สัมพันธ์ดี มีบัตรประจำตัวคนพิการ ทำงานจันทร์-ศุกร์(08.30-17.30 น.) มีประสบการณ์ทำงานด้านบริการลูกค้า และประสานงาน ติดต่อ คุณภรณ์พรรณ พันธุ์จันดี โทรศัพท์ 0 2881 0650-7 ต่อ 657 โทรสาร 0 2881 0998 อีเมล์ apply@pclholding.com เว็บไซต์ www.pclholding.com

ขอบคุณ... http://old.jobbkk.com/th/job/jobs_MzcyMjcy_เจ้าหน้าที่ธุรการ-รับคนพิการ.html

ที่มา: www.jobbkk.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 14/03/2556 เวลา 03:54:42