เชิญคนพิการหญิงทำงาน...ธุรการ/ประชาสัมพันธ์ : กรุงเทพฯ

บริษัท เจตนิน จำกัด ที่อยู่ 5 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ต้องการรับคนพิการหญิงทำงานประชาสัมพันธ์ หรือธุรการ ลักษณะงาน จัดทำเอกสารต่างๆตามรูปแบบที่กำหนด จัดเรียงเอกสาร แปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ จัดทำรายงาน และอื่นๆตามมอบหมาย มีโบนัส(ปี) ปรับเงินเดือน(ปี) ชุดฟอร์ม ค่ารักษาพยาบาล กอทุนสำรองเลี้ยงชีพ โอที ประกันสังคม ฯลฯ อายุ 25 ปีขึ้นไป จบ ปวส. ขึ้นไป ใช้ MS Office และ Photoshop ได้ดี มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี หากเคยผ่านงานด้านโรงพยาบาลหรือหน่วยงานวิทยาศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ทำงานธุรการ-เอกสารอย่างน้อย 1 ปี ติดต่อ คุณสุธารัตน์ จันทะพรหม โทรศัพท์ 0 2655 5300 ต่อ 319-320 โทรสาร 0 2655 5313 อีเมล์ hr@jetanin.com เว็บไซต์ www.jetanin.com

ขอบคุณ... http http://old.jobbkk.com/th/job/jobs_NTQ2MDE5_เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-ธุรการ-ผู้พิการ.html

ที่มา: www.jobbkk.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 13/03/2556 เวลา 04:18:44