เชิญคนพิการทำงาน...หลายอัตรา : สมุทรปราการ

บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด ที่อยู่ 49/20-21 ถ.กิ่งแก้ว ซ.กิ่งแก้ว 30 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ต้องการรับคนพิการทำงานดังนี้ 1)ธุรการ และ2)โอเปอเรเตอร์ รวม 3 อัตรา ลักษณะงาน รับโทรศัพท์ ประสานงาน และอื่นๆ เงินเดือน 9,000-11,000 บาท มีค่าครองชีพ โบนัส(ปี) ปรับเงินเดือน(ปี) เบี้ยขยัน ชุดฟอร์ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ อายุ 22-35 ปี ไม่จำกัดเพศ ติดต่อ คุณวัชนากร ผิวนิ่มนวล โทรศัพท์ 0 2769 3083-5 โทรสาร 0 2769 3097-8 อีเมล์ watchanakorn_p@dilok-ap.com เว็บไซต์ www.dilok-ap.com

ขอบคุณ... http://old.jobbkk.com/th/job/jobs_NTM1NDE3_เจ้าหน้าที่ธุรการ-โอเปอเรเตอร์-รับคนพิการ.html

ที่มา: www.jobbkk.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 6/03/2556 เวลา 03:41:32