เชิญคนพิการทำงาน...สนับสนุนทางบัญชี : กรุงเทพฯ

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ที่อยู่ 1 ชั้น 4-6 ซ.ลาดพร้าว 19 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุเทพฯ 10900 ต้องการรับคนพิการทำงานเจ้าหน้าที่สนับสนุนทางบัญชี ลักษณะงาน จัดทำเอกสาร-บันทึกข้อมูลทางบัญชี และประสานงานตามที่มอบหมาย มีโบนัส ปรับเงินเดือน(ปี) ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพ(ปี) เบี้ยขยัน ฯลฯ อายุ 25-35 ปี จบปวส.-ป.ตรี ด้านบัญชี/บริหาร/การจัดการ ไม่จำกัดเพศ ใช้ MS Word, Excel และสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้ดี หากมีประสบการณ์ทำงานบัญชี/บริหารสำนักงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อ คุณปวันรัตน์ จิตร์ธรรมจักร โทรศัพท์ 0 2938 3388 ต่อ 454, 455 โทรสาร 0 2938 3487 อีเมล์ recruit@masterad.com เว็บไซต์ www.masterad.com

ขอบคุณ... http://old.jobbkk.com/th/job/jobs_NjE4MTM1_เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางบัญชี-คนพิการ.html

ที่มา: www.jobbkk.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 5/03/2556 เวลา 03:29:10