เตือนศตวรรษนี้ภัยพิบัติเต็มไปหมด

แสดงความคิดเห็น

กลุ่มเมฆก่อตัวเป็นพายุฝน

หน่วยงานด้านสภาพอากาศของสหรัฐฯ เตือนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทำให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงขึ้น ทำให้ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 รุนแรงขึ้นตามไปด้วย...

คณะ กรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (ไอพีซีซี) เตรียมเสนอรายงานการประเมินผลกระทบจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและภาวะโลกร้อน ที่มีต่อมนุษยชาติในการประชุมครั้งใหญ่เดือน มี.ค. 2557 แต่ร่างสรุปรายงานจำนวน 29 หน้า ถูกนำมาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไอพีซีซีล่วงหน้า เมื่อ 2 พ.ย. โดยเนื้อหาในรายงานระบุว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทำให้ภาวะโลกร้อนยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก ส่งผลกระทบให้ระบบนิเวศทางธรรมชาติแปรปรวน นำไปสู่ปัญหาต่างๆที่กระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ 21 ร้ายแรงขึ้น ทั้งปัญหาความอดอยาก ยากจน น้ำท่วม คลื่นความร้อน ภัยแล้ง สงคราม และโรคภัยไข้เจ็บในแต่ละทวีป

รายงานไอพีซีซีแจกแจงว่า ภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายและระดับน้ำทะเลเพิ่มสูง ทำให้เกิดน้ำท่วมในเมืองใหญ่ทั่วโลก ขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงขึ้นกระทบต่อปริมาณน้ำฝน อาจทำให้เกิดภัยแล้งที่ยาวนานขึ้นในหลายภูมิภาค ทั้งแอฟริกาและเอเชีย กระทบต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะทำให้เกษตรกรประสบภาวะขาดทุนได้นำไปสู่ปัญหาความยากจนในหมู่เกษตรกร โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนา อีกทั้งคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศก็จะรุนแรงขึ้น เช่นเดียวกับโรคภัยไข้เจ็บทั้งใหม่และเก่าจะคร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกเพิ่ม ขึ้น เพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเอื้อให้เชื้อโรคต่างๆเจริญเติบโตและแพร่ระบาด อย่างรวดเร็ว. โดย: ไทยรัฐออนไลน์

ขอบคุณ... http://m.thairath.co.th/content/oversea/380430

ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 พ.ย. 56

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 พ.ย. 56
วันที่โพสต์: 4/11/2556 เวลา 02:38:26 ดูภาพสไลด์โชว์ เตือนศตวรรษนี้ภัยพิบัติเต็มไปหมด

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

กลุ่มเมฆก่อตัวเป็นพายุฝน หน่วยงานด้านสภาพอากาศของสหรัฐฯ เตือนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทำให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงขึ้น ทำให้ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 รุนแรงขึ้นตามไปด้วย... คณะ กรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (ไอพีซีซี) เตรียมเสนอรายงานการประเมินผลกระทบจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและภาวะโลกร้อน ที่มีต่อมนุษยชาติในการประชุมครั้งใหญ่เดือน มี.ค. 2557 แต่ร่างสรุปรายงานจำนวน 29 หน้า ถูกนำมาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไอพีซีซีล่วงหน้า เมื่อ 2 พ.ย. โดยเนื้อหาในรายงานระบุว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทำให้ภาวะโลกร้อนยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก ส่งผลกระทบให้ระบบนิเวศทางธรรมชาติแปรปรวน นำไปสู่ปัญหาต่างๆที่กระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ 21 ร้ายแรงขึ้น ทั้งปัญหาความอดอยาก ยากจน น้ำท่วม คลื่นความร้อน ภัยแล้ง สงคราม และโรคภัยไข้เจ็บในแต่ละทวีป รายงานไอพีซีซีแจกแจงว่า ภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายและระดับน้ำทะเลเพิ่มสูง ทำให้เกิดน้ำท่วมในเมืองใหญ่ทั่วโลก ขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงขึ้นกระทบต่อปริมาณน้ำฝน อาจทำให้เกิดภัยแล้งที่ยาวนานขึ้นในหลายภูมิภาค ทั้งแอฟริกาและเอเชีย กระทบต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะทำให้เกษตรกรประสบภาวะขาดทุนได้นำไปสู่ปัญหาความยากจนในหมู่เกษตรกร โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนา อีกทั้งคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศก็จะรุนแรงขึ้น เช่นเดียวกับโรคภัยไข้เจ็บทั้งใหม่และเก่าจะคร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกเพิ่ม ขึ้น เพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเอื้อให้เชื้อโรคต่างๆเจริญเติบโตและแพร่ระบาด อย่างรวดเร็ว. โดย: ไทยรัฐออนไลน์ ขอบคุณ... http://m.thairath.co.th/content/oversea/380430 ไทยรัฐออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 พ.ย. 56

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...