เตือนภัยอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

แสดงความคิดเห็น

นางสาวพรรณทิพา งามญาณ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือ วันขึ้นปีใหม่ของไทยปีนี้ ตรงกับวันที่ 12-16 เม.ย. 56 เป็นวันหยุดต่อเนื่องนานถึง 5 วัน ซึ่งถือเป็นเทศกาลสำคัญอีกวันหนึ่งที่ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ถือปฏิบัติกันมา นาน และมักจะพาครอบครัวเดินทางกลับภูมิลำเนาที่ต่างจังหวัด เพื่อไปรดน้ำดำหัว ขอพรจากบิดามารดา รวมถึงผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ไปร่วมการทำบุญ ตักบาตร ไหว้พระเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีในวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทั้งใกล้ – ไกล มีการเล่นสนุกสนานเฮฮา ดื่มสุรา โทร.หรือรับโทรศัพท์ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ขณะขับรถมีอาการมึนเมาซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุร้าย แรงบนท้องถนน ทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้ประสบอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการ เสียชีวิต เสียทรัพย์

นอกจากนี้ สุราเป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆ อาทิ ทำให้เสียทรัพย์ ครอบครัวเกิดการแตกแยก ทะเลาะวิวาทเป็นอาชญากรโดยไม่ได้ตั้งใจ ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ถ่วงความเจริญในการพัฒนาประเทศ จึงขอให้ประชาชนทั่วไประมัดระวังมีจิตสำนึกและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่าง ปลอดภัยในช่วงเทศกาลดังกล่าว หากต้องการเดินทางไกลควรงดดื่มสุราขับรถบนท้องถนนอย่างมีสติ “สำนึกดี มีวินัย และเมาไม่ขับ” ควร ลด ละ เลิก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินทั้งของตนเองและผู้อื่น ไม่ประมาทจะเป็นการลดปัญหาอุบัติเหตุได้ ถ้าประชาชนร่วมมือ ร่วมใจรักษาวินัยจราจร จะเป็นการป้องกันการสูญเสียได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ ขอเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังป้องกันอัคคีภัยก่อนออกจากบ้านควรตรวจ สอบดับไฟเตาหุงต้มอาหาร ธูปเทียน ถอดปลั๊กไฟ ปิดสวิทซ์ไฟ ปิดวาลส์แก๊สทุกครั้งหลังใช้งาน รวมถึงการตรวจสอบสายไฟฟ้าตามอาคาร บ้านเรือนที่พักอาศัย หากมีสภาพเก่าชำรุดควรซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และการทิ้งก้นบุหรี่บริเวณบ้านเรือน ที่พักอาศัย หรือพงหญ้าที่มีหญ้าแห้ง ควรดับให้สนิทก่อนทิ้งทุกครั้ง สำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานบริการ และโรงงานต่างๆ ที่ปิดทำการ ต้องตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง และสัญญาณเตือนภัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน รวมถึงกำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลอาคารสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/2013/04/เตือนภัยอุบัติเหตุช่วง/

ที่มา: สำนักข่าวไทยออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 8 เม.ย.56
วันที่โพสต์: 9/04/2556 เวลา 04:28:14

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นางสาวพรรณทิพา งามญาณ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือ วันขึ้นปีใหม่ของไทยปีนี้ ตรงกับวันที่ 12-16 เม.ย. 56 เป็นวันหยุดต่อเนื่องนานถึง 5 วัน ซึ่งถือเป็นเทศกาลสำคัญอีกวันหนึ่งที่ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ถือปฏิบัติกันมา นาน และมักจะพาครอบครัวเดินทางกลับภูมิลำเนาที่ต่างจังหวัด เพื่อไปรดน้ำดำหัว ขอพรจากบิดามารดา รวมถึงผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ไปร่วมการทำบุญ ตักบาตร ไหว้พระเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีในวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทั้งใกล้ – ไกล มีการเล่นสนุกสนานเฮฮา ดื่มสุรา โทร.หรือรับโทรศัพท์ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ขณะขับรถมีอาการมึนเมาซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุร้าย แรงบนท้องถนน ทำให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้ประสบอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการ เสียชีวิต เสียทรัพย์ นอกจากนี้ สุราเป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆ อาทิ ทำให้เสียทรัพย์ ครอบครัวเกิดการแตกแยก ทะเลาะวิวาทเป็นอาชญากรโดยไม่ได้ตั้งใจ ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ถ่วงความเจริญในการพัฒนาประเทศ จึงขอให้ประชาชนทั่วไประมัดระวังมีจิตสำนึกและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่าง ปลอดภัยในช่วงเทศกาลดังกล่าว หากต้องการเดินทางไกลควรงดดื่มสุราขับรถบนท้องถนนอย่างมีสติ “สำนึกดี มีวินัย และเมาไม่ขับ” ควร ลด ละ เลิก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินทั้งของตนเองและผู้อื่น ไม่ประมาทจะเป็นการลดปัญหาอุบัติเหตุได้ ถ้าประชาชนร่วมมือ ร่วมใจรักษาวินัยจราจร จะเป็นการป้องกันการสูญเสียได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ขอเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังป้องกันอัคคีภัยก่อนออกจากบ้านควรตรวจ สอบดับไฟเตาหุงต้มอาหาร ธูปเทียน ถอดปลั๊กไฟ ปิดสวิทซ์ไฟ ปิดวาลส์แก๊สทุกครั้งหลังใช้งาน รวมถึงการตรวจสอบสายไฟฟ้าตามอาคาร บ้านเรือนที่พักอาศัย หากมีสภาพเก่าชำรุดควรซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และการทิ้งก้นบุหรี่บริเวณบ้านเรือน ที่พักอาศัย หรือพงหญ้าที่มีหญ้าแห้ง ควรดับให้สนิทก่อนทิ้งทุกครั้ง สำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานบริการ และโรงงานต่างๆ ที่ปิดทำการ ต้องตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิง และสัญญาณเตือนภัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน รวมถึงกำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราดูแลอาคารสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/2013/04/เตือนภัยอุบัติเหตุช่วง/

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...