ปภ.เผยมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง ถึง 35 จังหวัด

แสดงความคิดเห็น

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก รายงานสถานการณ์ภัยแล้งว่า ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว จากกรณีฝนทิ้งช่วงถึง 35 จังหวัด โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 และกองทัพภาคที่ 3 รวมทั้ง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ได้มีการระดมรถบรรทุกน้ำ ออกแจกจ่ายประชาชนไปแล้วกว่า 10 ล้านลิตร

ขอบคุณ http://news.sanook.com/1176082/ปภ.เผยมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง-ถึง-35-จังหวัด-/ (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 23 มี.ค.56
วันที่โพสต์: 24/03/2556 เวลา 02:53:51

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก รายงานสถานการณ์ภัยแล้งว่า ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว จากกรณีฝนทิ้งช่วงถึง 35 จังหวัด โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 และกองทัพภาคที่ 3 รวมทั้ง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ได้มีการระดมรถบรรทุกน้ำ ออกแจกจ่ายประชาชนไปแล้วกว่า 10 ล้านลิตร ขอบคุณ http://news.sanook.com/1176082/ปภ.เผยมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง-ถึง-35-จังหวัด-/

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...