สนช.เตรียมแจงศาลรธน.หลังให้ผู้ตรวจฯอยู่ต่อ

สนช.เตรียมแจงศาลรธน.หลังให้ผู้ตรวจฯอยู่ต่อ

"พีระศักดิ์" เผย สนช. เตรียมแบ่งฝ่าย แจงศาล รธน. หลังให้ผู้ตรวจการแผ่นดินดำรงตำแหน่งต่อ - 31 ส.ค.นี้ สนช. เตรียมถกร่างงบรายจ่าย ปี 61 ขณะ ยัน คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นบรรทัดฐานกฎหมายลูกอื่น

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 2 ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่พบปะประชาชนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง 36 สนช. ที่ได้เข้าชื่อให้วินิจฉัยร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีที่ สนช. มีมติไม่เซตซีโร่ผู้ตรวจการแผ่นดินชุดปัจจุบันขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่า ขณะนี้ ทั้งสนช.ฝ่ายเสียงข้างมาก และ 36 สนช. ซึ่งเป็นเสียงข้างน้อย ต้องหารือกันเพื่อมอบหมายตัวแทนฝ่ายละ 1 คน เพื่อไปชี้แจงเหตุผลต่อศาลในวันที่ 30 ส.ค.นี้

ทั้งนี้ หากศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่า ขัดตามที่ 36 สนช.ยื่นคำร้องจริง เนื้อหาในส่วนที่ศาลชี้ว่าขัดจะไม่สามารถบังคับใช้ได้ แต่จะไม่ตกไปทั้งฉบับ เพราะถือว่าเป็นร่างที่ผ่านสนช.แล้ว ดังนั้น สนช.คงต้องหารือในกรณีดังกล่าวต่อไปเนื่องจากข้อบังคับการประชุมสนช.ไม่ได้มีทางออกในกรณีนี้ไว้ แต่ส่วนตัวเห็นว่า คงจะนำสิ่งที่ศาลชี้กลับเข้ามาให้ที่ประชุมสนช.แก้ไขร่างให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยต่อไป

นายพีระศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ถึง คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีผู้ตรวจการแผ่นดิน จะไม่เป็นบรรทัดฐานกับร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับอื่น ที่รอการพิจารณา เพราะหากการพิจารณาในฉบับอื่น มีประเด็นขัดแย้ง ก็สามารถยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญได้เหมือนกับกรณีนี้ ซึ่งทั้งหมดถือเป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ ที่สมาชิกมีสิทธิเข้าชื่อ เพื่อยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความได้ว่า กฏหมายมีเนื้อหาขัดเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ หลังกฏหมายผ่านสนช.ว่า ถือเป็นภาพดีที่เมื่อมีความคิดเห็นแตกต่างกันแล้วใช้ช่องทางของรัฐธรรมนูญในการยุติข้อขัดแย้งกัน

นอกจากนี้ นายพีระศักดิ์ กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยนชนแห่งชาติ (กสม.) มีมติ 4 ต่อ 2 แย้งเนื้อหาสถานะของกสม.ชุดปัจจุบัน หลัง สนช.มีมติให้เซตซีโร่ทั้งคณะ ในร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกสม.นั้น เมื่อสนช.ได้รับคำร้องอย่างเป็นทางการก็จะมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมใหญ่ สนช.เพื่อขอมติตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย จำนวน 11 คนต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 31 ส.ค.นี้ สนช.จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 2561 หลังคณะกรรมาธิการวิสามัญฯได้พิจารณาเสร็จแล้ว โดยภาพรวมมีการปรับลดงบตามรายกระทรวงเล็กน้อยและไปเพิ่มไว้ในงบกลางแทน

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=806371

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 ส.ค.60
วันที่โพสต์: 28/08/2560 เวลา 09:32:35 ดูภาพสไลด์โชว์ สนช.เตรียมแจงศาลรธน.หลังให้ผู้ตรวจฯอยู่ต่อ