คสช.สั่งทหารเผยแพร่สร้างความเข้าใจสาระ รธน.

คสช.สั่งทหารเผยแพร่สร้างความเข้าใจสาระรธน.

คสช. สั่ง ทหารช่วยเผยแพร่ สร้างความเข้าใจสาระสำคัญ รธน.ปี 2560 พร้อมชี้แจงความก้าวหน้าการทำงานของแม่น้ำทั้ง 5 สาย -กำชับช่วงสงกรานต์ ยึดหลักความปลอดภัย

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยผลการประชุม สำนักเลขาธิการ คสช. ที่มี พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร รองผู้บัญชาการทหารบก และรองรองเลขาธิการ คสช. เป็นประธาน ว่า พล.อ.พิสิทธิ์ กล่าวว่าขณะนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 ได้ประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาประเทศ และการดำเนินชีวิตของประชาชน จึงมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องศึกษาและเข้าใจในสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ จึง ได้มอบหมายให้ทุกส่วนงานของคณะคสช. ช่วยเผยแพร่และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารและขับเคลื่อนประเทศ เช่น คสช. รัฐบาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการทำให้ประชาชนทราบถึงความคืบหน้าของผลการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เพื่อเป็นพื้นฐานที่จะทำให้สังคมไทยเกิดการมีส่วนร่วมเดินหน้าตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเป็นไปตามโรดแม็ปที่ได้วางไว้

นอกจากนี้ พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ ยังเปิดเผยผลการประชุม สำนักเลขาธิการ คสช. ที่มี พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร รองผู้บัญชาการทหารบก และรองรองเลขาธิการ คสช. เป็นประธาน ว่า ได้กำชับ การทำงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ให้คงความต่อเนื่อง เกี่ยวกับ การรักษาความสงบเรียบร้อยและการสนับสนุนงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้ความสำคัญกับการเข้าไปแก้ไขและคลี่คลายปัญหาของประชาชนในระดับพื้นที่ ภายใต้แนวทางการชี้แจงสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย การจัดระเบียบสังคม งานสร้างความสามัคคีปรองดอง และการช่วยเหลือประชาชน ก็ให้ดำเนินการต่อเนื่องเช่นกัน

พร้อมกันนี้ รองเลขาฯ คสช. ยังเน้นย้ำถึงการดูแล อำนวยความสะดวกประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ นั้น จะต้องปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ความปลอดภัยในการขับขี่ การคาดเข็มขัดนิรภัย การสวมหมวกกันน๊อก โดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้วิจารณญาณผ่อนปรนตามความเหมาะสม ยึดหลักความปลอดภัยในการสัญจรเป็นสำคัญ ส่วนการดูแลความปลอดภัยสาธารณะและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จัดกิจกรรมตามเทศกาล แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนเมืองใหญ่ ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบ วางมาตรการรักษาความปลอดภัยและดูแลให้ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำและร่วมเป็นหูเป็นตาด้วย

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=776402 (ขนาดไฟล์: 178)

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 12 เม.ย.60
วันที่โพสต์: 12/04/2560 เวลา 09:56:31 ดูภาพสไลด์โชว์ คสช.สั่งทหารเผยแพร่สร้างความเข้าใจสาระ รธน.