สนช.ยันเตรียมพร้อมหลังรธน.ประกาศใช้

สนช.ยันเตรียมพร้อมหลังรธน.ประกาศใช้

โฆษก วิป สนช. ยัน เตรียมพร้อมหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้ ชี้ขั้นตอนเสนอกฎหมายต้องรับฟังความเห็นตาม ม.77

นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมหลังจากรัฐธรรมนูญโปรดเกล้าฯ ลงมาว่า คณะรัฐมนตรีจะมีการประชุมเพื่อวางกรอบให้หน่วยงานต่างๆ เตรียมความพร้อม โดยจะกำหนดขั้นตอนการเสนอกฎหมายโดยฝ่ายบริหารในนามของกระทรวงต่างๆ จากนั้น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะตรวจสอบให้เกิดความสมบูรณ์ และคณะรัฐมนตรีจะตรวจสอบอีกครั้งก่อนส่งมาให้ สนช. ซึ่ง สนช. ก็จะพิจารณาขั้นตอนว่า มีการรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง มีการวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้านเป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากพบความบกพร่องก็จะแจ้งไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขให้สมบูรณ์ ส่วนร่างกฎหมายที่ค้างอยู่ที่ สนช. จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องตามมาตรา 77 เช่นกัน

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=774645 (ขนาดไฟล์: 178)

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 4 เม.ย.60
วันที่โพสต์: 4/04/2560 เวลา 09:36:16 ดูภาพสไลด์โชว์ สนช.ยันเตรียมพร้อมหลังรธน.ประกาศใช้