วิลาศมองรธน.ฉบับประชามติไม่ได้ปราบโกงจริงจัง

วิลาศมองรธน.ฉบับประชามติไม่ได้ปราบโกงจริงจัง

'วิลาศ จันทร์พิทักษ์' มองรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ปราบโกงอย่างจริงจัง - 'ศรีสุวรรณ' มอง ป.ย.ป. ไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้

นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวในการอภิปรายสาธารณะ แก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ชาตินี้หรือชาติหน้า ? ครั้งที่ 3 ว่า หากพูดถึงรัฐธรรมนูญปราบโกงที่เห็นชัดเจน คือ ฝ่ายการเมือง คนที่จะเข้ามา หากโดนคดีทุจริตตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็ไม่สามารถเข้ามาได้ และยังเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ปราบโกงอย่างจริงจัง โดยส่วนตัวได้เคยเสนอปัญหาในการแก้ไขปัญหาทุจริตไปแล้วหลายครั้ง แต่ไม่สำเร็จ ดังนั้น องค์กรที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบต้องมีการบังคับให้ดำเนินการตามหน้าที่ ไม่ใช่ทำตามอำเภอใจ และอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ต้องทำงาน ขณะเดียวกัน หากไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนก็จะไม่เกิดผลสำเร็จในการตรวจสอบ

ด้าน นายศรีสุวรรณ จรรยา สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ส่วนตัวทำหน้าที่ตรวจสอบมาทุกรัฐบาล รวมถึงรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ด้วย แต่อยากตั้งคำถามว่า คสช. เข้ามาปฏิรูปหรือเข้ามาเพื่อประโยชน์ของกลุ่มทุน ก้าวข้ามเส้นทางรัฐโดยใช้ผู้มีอำนาจ โดยไม่มีประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสาตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ที่จัดตั้งขึ้น ก็ไม่มีประชานชนเข้าร่วม จึงมองว่า หากแก้ไขปัญหา คนใกล้ชิดไม่ได้ ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาใด ๆ ได้

ขอบคุณ... http://news.sanook.com/2182342/ (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: sanook.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 13 มี.ค.60
วันที่โพสต์: 13/03/2560 เวลา 09:11:02 ดูภาพสไลด์โชว์ วิลาศมองรธน.ฉบับประชามติไม่ได้ปราบโกงจริงจัง