กรธ.เร่งพิจารณาพ.ร.ป.ตรวจเงินแผ่นดิน

กรธ.เร่งพิจารณาพ.ร.ป.ตรวจเงินแผ่นดิน

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เร่งพิจารณาพ.ร.ป.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ปมอำนาจหน้าที่ - ยังไม่กำหนดวันส่งที่ประชุม ใหญ่

นายนรชิต สิงหเสนี โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึง ความคืบหน้าการพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่า ขณะนี้ทางคณะอนุกรรมการกำลังพิจารณา พ.ร.ป.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งได้นำร่างของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) มาพิจารณาจัดทำร่าง โดยได้พิจารณาในประเด็นอำนาจหน้าที่ เพื่อให้สามารถใช้เงินของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหา

ทั้งนี้ นายนรชิต คาดว่าพ.ร.ป.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน จะใช้เวลาพิจารณานานพอสมควร เนื่องจากได้ให้ทางคณะอนุกรรมการไปพิจารณาประเด็นบทลงโทษ ซึ่งต้องการให้มีเรื่องวินัยการเงิน การคลัง แต่ยังมีรายละเอียดของบทกำหนดโทษไม่เพียงตามความต้องการ จึงได้ให้ทางคณะอนุกรรมการนำไปพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งยังไม่มีกำหนดว่าจะนำมาเสนอ กรธ.ชุดใหญ่ช่วงใด

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=768876

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10 มี.ค.60
วันที่โพสต์: 10/03/2560 เวลา 08:49:05 ดูภาพสไลด์โชว์ กรธ.เร่งพิจารณาพ.ร.ป.ตรวจเงินแผ่นดิน