'มีชัย'ไม่รู้วันลต.ขึ้นอยู่กับกกต.ชี้เริ่มเมื่อรธน.ใหม่บังคับใช้

'มีชัย'ไม่รู้วันลต.ขึ้นอยู่กับกกต.ชี้เริ่มเมื่อรธน.ใหม่บังคับใช้

ประธาน กรธ. ชี้ เลือกตั้งขึ้นอยู่กับความพร้อม กรรมการการเลือกตั้ง ที่ต้องปรับตัวหลังมี พ.ร.ป. กกต.ใหม่ - เริ่มเมื่อรัฐธรรมนูญใหม่บังคับใช้

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงโรดแมปการเลือกตั้งว่า ยังตอบไม่ได้ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อใด โดยจะเริ่มนับหนึ่งเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ ซึ่ง กรธ.จะได้เสนอร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา โดยมีกำหนดเวลา 60 วัน และมีขั้นตอนในการพิจารณาในกรณีที่ กรธ. และ กกต. ดูว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ และขั้นตอนในการทูลเกล้าฯ อีกประมาณ 30 วัน และเมื่อร่าง พรป.กกต. มีความชัดเจนแล้ว ก็เป็นเรื่องที่ กกต.จะต้องจัดสรรองค์กร ซึ่งจะต้องมี กกต. เพิ่มจาก 5 คน เป็น 7 คน รวมทั้งจัดกระบวนการภายใน กำหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งพรรคการเมืองและการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งเมื่อร่าง พ.ร.ป.กกต.ออกมาระยะหนึ่งแล้ว กรธ.จะสอบถามถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง หาก กกต. ยืนยันว่า พร้อมก็จะได้เสนอร่างพ.ร.ป.ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เหลือให้ สนช.พิจารณาให้แล้วเสร็จ เพราะเมื่อร่างพ.ร.ป.ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งฉบับสุดท้าย มีผลบังคับใช้แล้ว จะต้องดำเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับ กกต.

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=768015 (ขนาดไฟล์: 178)

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 มี.ค.60
วันที่โพสต์: 7/03/2560 เวลา 09:37:40 ดูภาพสไลด์โชว์ 'มีชัย'ไม่รู้วันลต.ขึ้นอยู่กับกกต.ชี้เริ่มเมื่อรธน.ใหม่บังคับใช้