กรธ.เตรียมพิจารณาร่างพ.ร.ป.รอบแรกฉบับสุดท้าย

กรธ.เตรียมพิจารณาร่างพ.ร.ป.รอบแรกฉบับสุดท้าย

กรธ. เตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.ป.รอบแรกฉบับสุดท้าย มุ่งเน้นกลไกเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน บูรณการระหว่างองค์กรได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงความคืบหน้าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ทั้ง 10 ฉบับ ว่า ขณะนี้เหลืออีกเพียงฉบับเดียว ที่ กรธ. ยังไม่ได้มีการพิจารณาในรอบแรก คือ พ.ร.ป.ว่าด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งคาดว่าจะนำร่างที่ต้นทาง คือ สตง. ส่งมาเข้าที่ประชุมได้ในสัปดาห์นี้ ในเบื้องต้นก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องอำนาจหน้าที่ เพราะอาจจะซ้ำซ้อนกับ คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หรือ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งจะต้องทำให้กลไก เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน หรือต้องให้มีการทำงานที่ประสานกันได้อย่างราบรื่น และสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วย

พร้อมกันนี้ นายอุดม ยังกล่าวถึงการพิจารณา ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย ป.ป.ช. ว่า จากการเชิญกรรมการ ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าร่วมให้ความเห็นในครั้งล่าสุด ทำให้ได้ข้อสรุปเรื่องวีธีการทำงานแล้ว แต่เรื่อง ป.ป.ช.จังหวัด ยังไม่ชัดเจน เพราะ กรธ. ไม่อยากให้มี คณะกรรมการ ป.ป.ช.จังหวัด อีก แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องของสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด ว่าจะให้ทำงานในลักษณะใด เพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับส่วนกลาง และสามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=767804 (ขนาดไฟล์: 178)

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 6 มี.ค.60
วันที่โพสต์: 6/03/2560 เวลา 09:05:53 ดูภาพสไลด์โชว์ กรธ.เตรียมพิจารณาร่างพ.ร.ป.รอบแรกฉบับสุดท้าย