กรธ.เห็นตรงกันไม่ยุบป.ป.ช.จังหวัด แค่ปรับโครงสร้าง

กรธ.เห็นตรงกันไม่ยุบป.ป.ช.จังหวัด แค่ปรับโครงสร้าง

กรธ.เดินหน้า พ.ร.ป. ป.ป.ช. เห็นตรงกัน ไม่ยุบ ป.ป.ช.จังหวัด แต่ปรับโครงสร้าง วิธีการทำงานให้สอดรับกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วย คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตปห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยได้เชิญ กรรมการ ป.ป.ช. และ เจ้าหน้าที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากได้พิจารณาเนื้อหาครบทุกมาตรามาแล้ว 1 รอบ ซึ่งจากการหารือได้ส่วนใหญ่มุ่งเน้นในเรื่องของขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อมุ่งหวังให้การทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยให้แค่ตรวจสอบการทุจริต ตรวจสอบทรัพย์สินเท่านั้น ส่วนเรื่องวินัย จริยธรรม เป็นของหน่วยงานต้นสังกัด รวมถึงต้องพยายามปรับวิธีการทำงาน ที่เดิมทีตั้งอนุกรรมการ เป็นเรื่องๆ ไป มาเป็น ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ทำงานแทน โดยไม่ต้องตั้งอนุกรรมการจากบุคคลภายนอก

ส่วนเรื่อง ป.ป.ช.จังหวัด ก็ได้มีการหารือกัน และมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน คือยังคงให้มีอยู่ แต่จะไม่มีกรรมการ ป.ป.ช.จังหวัด และมีการปรับโครงสร้างให้เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของส่วนกลาง และเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันปราบปรามการทุจริตด้วย

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=767203 (ขนาดไฟล์: 178)

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 มี.ค.60
วันที่โพสต์: 3/03/2560 เวลา 08:32:04 ดูภาพสไลด์โชว์ กรธ.เห็นตรงกันไม่ยุบป.ป.ช.จังหวัด แค่ปรับโครงสร้าง