อนุฯรับฟังกม.ลูกคาดสรุปความเห็นส่งกรธ.มี.ค.นี้

อนุฯรับฟังกม.ลูกคาดสรุปความเห็นส่งกรธ.มี.ค.นี้

อนุฯ รับฟังความเห็นกฎหมายลูกที่มา ส.ส. - ส.ว. คาดสรุปภาพรวมการฟังความเห็นเวที 4 ภาค ส่ง กรธ. พิจารณาได้ไม่เกินปลายเดือนมีนาคม

นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ พอใจภาพรวมการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมาทั้ง 3 เวที โดยระบุว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนามีทั้งภาคประชาชนและกลุ่มการเมือง โดยมีความคิดเห็นที่หลากหลาย ทั้งประเด็นการขยายเวลาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ที่ขยายไปถึงเวลา 16.00 น. รวมทั้งมาตรการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้ง

สำหรับเวทีในจังหวัดเพชรบุรีนั้น ผู้เข้าร่วมสัมมนามีการเสนอความเห็นประเด็นหลัก ๆ จะเป็นเรื่องการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้ง ซึ่งบางส่วนมีข้อเสนอให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนในการตรวจสอบมากกว่าเดิม การเสนอให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจดูช่วงการนับคะแนน ขณะที่บางส่วนไม่เห็นด้วยกับการขยายเวลาการลงคะแนน เป็นต้น โดยสิ่งที่ทาง กรธ. คาดหวังในแต่ละเวที คือ การให้ประชาชนได้รับทราบถึงกระบวนการใหม่ ๆ เกี่ยวกับการได้มาซึ่ง ส.ส. - ส.ว. ซึ่งกระบวนการใหม่ในกฎหมายลูกจะเป็นกลไกในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใส

ทั้งนี้ คาดว่า จะสามารถสรุปรายละเอียดข้อคิดเห็นของการลงพื้นที่ทั้ง 4 เวที ได้ในช่วงปลายเดือนมีนาคม จากนั้นจะส่งไปยังกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นต่อไป

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=766176 (ขนาดไฟล์: 178)

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 ก.พ.60
วันที่โพสต์: 28/02/2560 เวลา 09:22:06 ดูภาพสไลด์โชว์ อนุฯรับฟังกม.ลูกคาดสรุปความเห็นส่งกรธ.มี.ค.นี้