กรธ.ลงพื้นที่เพชรบุรีชง5ประเด็นฟังความเห็นกม.ลูก

กรธ.ลงพื้นที่เพชรบุรีชง5ประเด็นฟังความเห็นกม.ลูก

กรธ. ลงพื้นที่เพชรบุรี ชง 5 ประเด็นรับฟังความเห็นกฎหมายลูกที่มา ส.ส. ขณะอดีต ส.ส. ส.ว. ร่วม

ภาพรวมการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และที่มา ส.ว. ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จัดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ นี้ โดยมีการกำหนด 5 ประเด็นหลักในการรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ 1. การสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. 2. การลงคะแนนเลือกตั้ง 3. การจัดการเลือกตั้ง ควรนับคะแนน และการหาเสียงเลือกตั้ง 4. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และ 5. ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม อย่างไรบ้าง

สำหรับเวทีสัมมนาดังกล่าว มีประชาชน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมเวที พร้อมให้ความคิดเห็นประกอบในการจัดทำร่างกฎหมายดังกล่าว

ขอบคุณ... http://news.sanook.com/2174846/ (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: sanook.com/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 27 ก.พ.60
วันที่โพสต์: 27/02/2560 เวลา 09:59:08 ดูภาพสไลด์โชว์ กรธ.ลงพื้นที่เพชรบุรีชง5ประเด็นฟังความเห็นกม.ลูก