คณะอนุฯกรธ.พิจารณาพรป.ปปช.เบื้องต้นเสร็จแล้ว

คณะอนุฯกรธ.พิจารณาพรป.ปปช.เบื้องต้นเสร็จแล้ว

คณะอนุฯ กรธ. พิจารณาพ.ร.ป.ว่าด้วยป.ป.ช.เบื้องต้นเสร็จแล้ว ยัน เขียนให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงการรับฟังความคิดเห็นพ.ร.ป.ว่าด้วย ส.ส. และพ.ร.ป.ว่าด้วย ส.ว. ว่า มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก แล้วเสนอความเห็นที่หลากหลาย ซึ่งกรธ.จะนำมาประกอบการพิจารณาต่อไป

ขณะที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ในเบื้องต้นอนุกรรมการของกรธ.พิจารณาเสร็จแล้ว และส่งให้กรธ.คณะใหญ่ไปปรับแก้ไขซึ่งล่าสุด ได้พยายามปรับเพื่อให้ ป.ป.ช. ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม และยังสามารถมอบหมายกระจายอำนาจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลตรวจสอบการทุจริตได้

ทั้งนี้ ศ.ดร.อุดม กล่าวว่า ขณะนี้ได้เริ่มพิจารณาพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ และเนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเมือง จึงจะพยายามเขียนให้กระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=765669

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ก.พ. 60
วันที่โพสต์: 24/02/2560 เวลา 08:50:48 ดูภาพสไลด์โชว์ คณะอนุฯกรธ.พิจารณาพรป.ปปช.เบื้องต้นเสร็จแล้ว