นางสาวจินตนา ทองดอนเหมือน

นางสาวจินตนา ทองดอนเหมือน

นางสาวจินตนา ทองดอนเหมือน

พิการอัมพาตค่อนตัวตั้งแต่ไหล่ลงมา

MS.JINTANA TONGDONMUEN

quadriplegia or tetraplegia

ที่มา: tddf
วันที่โพสต์: 31/08/2558 เวลา 15:01:53 ดูภาพสไลด์โชว์ นางสาวจินตนา ทองดอนเหมือน