รมช.พาณิชย์ ผลักดันจันทบุรีเป็นมหานครแห่งผลไม้ของประเทศ-ฮับผลไม้แห่งเอเชีย

รมช.พาณิชย์ ผลักดันจันทบุรีเป็นมหานครแห่งผลไม้ของประเทศ-ฮับผลไม้แห่งเอเชีย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผลักดันจ.จันทบุรี เป็นมหานครแห่งผลไม้ของประเทศ และเป็นฮับผลไม้แห่งเอเชีย หวังรายได้กว่า 5 แสนล้านบาท ใน 5 ปี

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะมือสร้างเศรษฐกิจการตลาดเชิงรุก ของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน และนายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประชุมร่วมกับจังหวัดจันทบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาหอการค้า กลุ่มสหกรณ์ และตัวแทนภาคประชาชนต่างๆ

นายสนธิรัตน์ กล่าวภายหลังการประชุมว่า ตั้งใจเดินหน้าผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีเป็นมหานครแห่งผลไม้ ศูนย์กลางอัญมณีโลก โดยมีเป้าหมายการสร้างรายได้ เพื่อสร้างจีดีพีของประเทศ 5 แสนล้านบาท ใน 5 ปี เพราะจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สูงมาก ทั้งในด้านประมง การเป็นเมืองแห่งเพชรพลอย และยังเป็นพื้นที่ปลูกผลไม้ที่สำคัญของประเทศ ปัจจุบันมีผลไม้ที่สำคัญกว่า 10 ชนิด โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งกลายเป็นสินค้ายอดนิยมของผู้บริโภคชาวจีน จนสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดอย่างก้าวกระโดด จันทบุรีจึงมีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นมหานครแห่งผลไม้ และฮับแห่งเอเชียได้ ซึ่งจะนำไปสู่รายได้ 5 แสนล้านบาท ใน 5 ปี

รมช.พาณิชย์ ผลักดันจันทบุรีเป็นมหานครแห่งผลไม้ของประเทศ-ฮับผลไม้แห่งเอเชีย

รมช.พาณิชย์ ผลักดันจันทบุรีเป็นมหานครแห่งผลไม้ของประเทศ-ฮับผลไม้แห่งเอเชีย

ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายในการผลักดันให้มีตลาดเฉพาะสินค้าขึ้น ซึ่งตลาดเฉพาะสินค้าเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะ เช่น ผัก- ผลไม้ อาหารทะเล หรือสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น มีจุดเด่นที่ชนิดสินค้าที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โดยมีของสดและแปรรูปชนิดต่างๆเพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจจะอยู่ในที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวสามารถซื้อหาผลไม้ได้ตามต้องการ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา เป็นต้น หรืออยู่ในแหล่งผลิตสินค้า เพื่อสะดวกในการรวบรวมและกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ และตลาดปลายทาง เป็นแหล่งรองรับผลผลิตและเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า โดยอาจเป็นได้ทั้งตลาดกลางและตลาดระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรีมีผลไม้เป็นสินค้าสำคัญ จึงเป็นเป้าหมายในการจัดตั้งตลาดเฉพาะสินค้าผลไม้และตลาดแปรรูปผลไม้ เพื่อรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในตลอดฤดูกาลผลิต และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ปลูกผลไม้และคนในท้องถิ่น

นายสนธิรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดตั้งตลาดเฉพาะสินค้าในจังหวัดจันทบุรี จะทำให้จันทบุรีเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นในภาคตะวันออก เป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญ ช่วยเชื่อมโยงการจำหน่ายผลไม้ในพื้นที่ไปสู่ตลาดปลายทางได้อย่างเหมาะสม กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงพยายามผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการด้านคุณภาพสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน จากการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กลางการจำหน่ายผลไม้ในจังหวัดแหล่งท่องเที่ยว เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกและภูมิภาคต่างๆ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนมีความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน

ขอบคุณ... https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_15632

ที่มา: เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3 เม.ย.60
วันที่โพสต์: 3/04/2560 เวลา 09:45:19 ดูภาพสไลด์โชว์ รมช.พาณิชย์ ผลักดันจันทบุรีเป็นมหานครแห่งผลไม้ของประเทศ-ฮับผลไม้แห่งเอเชีย